2009-08-27

Avtal, författarvård, läsarvård och reklam i böcker...

Nästa diskussion handlade om rättighetsfrågan. Frågan gick till Författarförbundet - mer öppenhet vid avtalsskrivning, men samtidigt väldefinierade rättighetsupplåtelser - marknaden förändras, och det komplicerar vid avtalsskrivning. Mats Söderlund efterlyste särskilda avtal för olika typ av upplåtelser. Vi kräver tydliga avtal! Vi vill veta - vad säljer vi, vad får vi? Även författarna ställer krav på förlagbranschen.

Björn - Ska det individualiseras?

Mats - Nej, det tror jag inte. Håller med Linda! Författarna är redo för allt - bara avtalen är tydliga!

Linda - Ja! Vad är det förläggarna har emot reklam egentligen?

Helena från Storyside - Glad över att det inte finns reklam i barnböcker! Mats - tydliga avtal är svårt, förlagen blir långsamma med nya saker - då måste man skriva om avtalen - därför bättre med öppna avtal om man vill vara snabb!

Mats - Allt handlar inte om pengar, utan om insyn och förtroende!

Per - Varför har inte förlagen backlist i print? Det är galet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar