2009-08-27

Uppstart.Efter mingel var det dags att sluta upp och bli hälsade välkomna.
Otto
inledde med att presentera sig och prata om sin bakgrund inom tidningsvärlden, men också det förändringsarbete han tidigare arbetat med. Han påminde om hur arbete med internetfrågor bara för tio år sedan var ett arbete i extrem motvind. Han pratade även om värdet av att tjäna pengar genom försäljning av olika produkter genom det media man arbetar med.

Sedan var det dags för Linda Skugge att presentera sig och ge sin bild av det stundande läget. Hon berättade om Vulkan och hur uppstarten av print-on-demand provocerat många i bokbranschen, men förklarade att det inte handlar om konkurrens, och hur man missförstått idéen. Det handlar inte om refuserade stackare - utan om vanliga människor som vill publicera nischade publikationer - det är ett komplement, och perfekt för den rastlösa människan som vill ha allt med detsamma. Det passar yngre människor att ta makten över sin egen utgivning, entreprenörsandan är stor och föder mycket nytänk. Bokbranschen är för långsam - det kan redan vara för sent - bokbranschen måste gå ihop globalt och skapa ett litterärt Spotify! Lindas konkreta råd: aktion och mer frihet. Mindre snack och mer verkstad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar