2009-08-27

Wikipedia presenterar: Björn Linnell

Björn Linnell, född 1952, är en svensk litteraturvetare, kulturskribent och förläggare. Linnell är ordförande i Svenska PEN-klubben sedan 2005.

Linnell har redigerat antologin "Svenska krusbär. En historiebok om Sverige och svenskar". Björn är verksam inom stiftelsen och bokförlaget Natur och kultur där han bland annat fungerat som ansvarig för samarbetsprojekt med stiftelsen Expo. Han har varit förläggare och förlagschef vid Norstedts och Bonniers, samt medverkar som kulturskribent vid svensk dagspress. Han efterträdde Ljiljana Dufgran som ordförande för Svenska PEN 2005.

Mer läsning på: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rn_Linell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar