2009-08-27

What's on?

Google. On demand. Mp3. Upphovsrätt. iPhone. Digitalisering. DRM. Läsplattor. Pirater. Prissättning. Lightning source. ePUB. Amazon. Nu börjar det dra ihop sig - kvällen kommer att handla om hur bokbranschen ska se ut i framtiden. Tre personer med utifrånperspektiv (Linda Skugge, Per Helin och Otto Sjöberg) möter branschens tyngsta insiders för ett samtal.

Ett kort snack med kvällens moderator Björn Linell gav följande information:

- Jag kommer att be panelen börja med att berätta om sina egna erfarenheter och med utgångspunkt från dessa peka på en eller två förändringar som de upplevt och som de bedömer är avgörande för dagens situation. Sedan kommer jag även att be dem försöka benämna någon utmaning som vi, de själva eller alla, står inför just nu. Efter det kommer vi tillsammans att försöka tydliggöra vad detta innebär specifikt för bokbranschen. Min förhoppning är att kvällen kommer att handla om spännande och roliga möjligheter - och att debatten ska bli livlig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar