2009-08-27

Diskussionen kommer igång...

Sist ut att presentera sig var Per Helin, som ursprungligen kommer från musikbranschen. Han gick ut hårt - bokbranschen ligger tio år efter skivbranschen och har gigantiska problem. Han arbetar idag med Publit och bland annat produktion och distribution av e-böcker. Backlist i print, kommunicera med läsarna på ett helt annat sätt, tipsen var många. Vi har problem - men det är inte kört!

Björn Linell sammanfattade - affärsutveckling återkommer! Det är något för förlagsbranschen att satsa mer på.

Otto Sjöberg- Det gäller hela mediebranschen. Jämförde med varumärket Bic, billig, enkel penna - men samma företags senaste produkt är en mobil som ska säljas på t ex bensinmackar. Hur kan bokbranschen tänka på det sättet?

Publikkommentar - Det finns redan, pocketboken!

Otto - Är Kindle ett hot?

Linda Skugge - Varför är det tabu med reklam i böcker? Det borde ändras! Kicka hälften, sänk lönerna...

Björn - efterlyser försvar för branschen

Publikkommentar - det redaktionella arbetet tar tid, skapar mervärde, måste tas betalt för det!

Linda - det är överdrivet, redakörerna behövs inte...

Lasse Winkler - En bok är något helt annat än en snabb krönika! Kom hit för att höra en seriös diskussion, vill se hänsyn till branschen....

Per - Redaktörsskapet och förläggandet är utmaningen! Varför vill alla att någon annan ska lösa problemen? Det krävs ett kreativt redaktörsskap och förläggandet med mervärde i framtidens bokbransch.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar